ผลการปฏิบัติงาน ของ ทภ.3
ประจำวันที่ 17 ต.ค.60
 
ประจำวันที่ 16 ต.ค.60
   
 
ประจำวันที่ 3 ต.ค.60
 
 
ประจำวันที่ 29 ก.ย.60
   
 
ประจำวันที่ 27 ก.ย.60
   
 
ประจำวันที่ 26 ก.ย.60
ประจำวันที่ 22 ก.ย.60
   
ประจำวันที่ 21 ก.ย.60
ประจำวันที่ 20 ก.ย.60
ประจำวันที่ 19 ก.ย.60