<<กลับสู่หน้าข่าว
พิมพ์หน้านี้
Update: 2016-12-26 14:38:47 ชม:( 482 )ครั้ง
ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.๓ และคณะ ตรวจเยี่ยมผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จว.พ.ล.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ คุณสุภาพ สิริบรรสพ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๓ และคณะ
ตรวจเยี่ยมผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2016-11-23
โดย:   mee

สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3
จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ ๓
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐
ผู้ดูแลระบบ สิบเอกหญิง บวรลักษณ์ ทองเอม โทร.๗๓๕๘๕