<<กลับสู่หน้าข่าว
พิมพ์หน้านี้
Update: 2016-12-26 14:38:18 ชม:( 422 )ครั้ง
ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.๓ และคณะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้าน ทบ.ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๖๐
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพุธ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ คุณสุภาพ สิริบรรสพ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๓ และคณะ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านทหารบก ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เพื่อรับมอบนโยบายการดำเนินงาน และหารือ
เกี่ยวกับการดำเนินกิจการต่างๆ ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2016-11-25
โดย:   mee

สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3
จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ ๓
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐
ผู้ดูแลระบบ สิบเอกหญิง บวรลักษณ์ ทองเอม โทร.๗๓๕๘๕