<<กลับสู่หน้าข่าว
พิมพ์หน้านี้
Update: 2017-01-09 10:06:44 ชม:( 471 )ครั้ง
ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.๓ เข้าร่วมประชุมสมาชิกแม่บ้าน ทบ. และการรับมอบนโยบายการดำเนินงานของสมาคมแม่บ้าน ทบ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพุธ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ คุณสุภาพ สิริบรรสพ บรรสพ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๓ และคณะ เข้าร่วมประชุมสมาชิกแม่บ้านทหารบกและการรับมอบนโยบายการดำเนินงานของสมาคมแม่บ้านทหารบก ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบกถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมี คุณเบญจวรรณ สิทธิสาท นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก เป็นประธานในพิธี

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2016-12-09
โดย:   mee

สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3
จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ ๓
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐
ผู้ดูแลระบบ สิบเอกหญิง บวรลักษณ์ ทองเอม โทร.๗๓๕๘๕