<<กลับสู่หน้าข่าว
พิมพ์หน้านี้
Update: 2017-01-09 10:10:44 ชม:( 378 )ครั้ง
ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.๓ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “กิจกรรมรวมใจ ทำฝายสร้างชีวิต ชุมชนพัฒนาห้วยทรายขาว (ฝายมีชีวิต)”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ คุณ สุภาพ สิริบรรสพ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธี
เปิดโครงการ “กิจกรรมรวมใจ ทำฝายสร้างชีวิต ชุมชนพัฒนาห้วยทรายขาว (ฝายมีชีวิต)” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2016-12-15
โดย:   mee

สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3
จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ ๓
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐
ผู้ดูแลระบบ สิบเอกหญิง บวรลักษณ์ ทองเอม โทร.๗๓๕๘๕