<<กลับสู่หน้าข่าว
พิมพ์หน้านี้
Update: 2017-01-09 10:11:08 ชม:( 412 )ครั้ง
ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.๓ ร่วมงานปัจฉิมกิจกรรม สานสัมพันธ์ยั่งยืน ๖๔๕๐๓๗
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ คุณสุภาพ สิริบรรสพ บรรสพ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๓ ร่วมงานปัจฉิมกิจกรรม
สานสัมพันธ์ยั่งยืน ๖๔๕๐๓๗ ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก(วิภาวดี) เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2016-12-16
โดย:   mee

สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3
จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ ๓
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐
ผู้ดูแลระบบ สิบเอกหญิง บวรลักษณ์ ทองเอม โทร.๗๓๕๘๕