<<กลับสู่หน้าข่าว
พิมพ์หน้านี้
Update: 2017-01-24 15:23:54 ชม:( 327 )ครั้ง
ภริยา รอง มทภ.๓ เป็นผู้แทนประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.๓ ร่วมกิจกรรม ของร้าน “กาชาดพาโชค” จับสลาก (ล้วงไห) ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๐
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ คุณวนัส ยิ่งไพบูลย์สุข ภริยารองแม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นผู้แทนประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก
สาขา กองทัพภาคที่ ๓ ร่วมกิจกรรม ของร้าน “กาชาดพาโชค” จับสลาก (ล้วงไห) ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งจัดระหว่างวันที่ ๗ - ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ รวม ๑๒ วัน ๑๒ คืน ณ บริเวณหน้าศาลากลาง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อหารายได้
ไว้ใช้ในกิจการสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ตามวัตถุประสงค์ของสภากาชาดไทย

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-01-17
โดย:   mee

สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3
จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ ๓
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐
ผู้ดูแลระบบ สิบเอกหญิง บวรลักษณ์ ทองเอม โทร.๗๓๕๘๕