<<กลับสู่หน้าข่าว
พิมพ์หน้านี้
Update: 2017-02-07 10:11:49 ชม:( 387 )ครั้ง
ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.๓ และคณะ เยี่ยมกิจกรรมแม่บ้าน ทบ. ของสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.๓ ในพื้นที่ จว.พ.ล. ณ บก.พล.ร.๔
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ คุณ สุภาพ สิริบรรสพ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๓ และคณะ
เยี่ยมกิจกรรมแม่บ้านทหารบก ของสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๓ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และรับฟังการบรรยายสรุป
การดำเนินงานหน่วย ณ กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ ๔ จากนั้นเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์แม่บ้านทหารบก ณ บริเวณด้านหลังกองบัญชาการ
กองพลทหารราบที่ ๔ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-01-27
โดย:   mee

สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3
จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ ๓
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐
ผู้ดูแลระบบ สิบเอกหญิง บวรลักษณ์ ทองเอม โทร.๗๓๕๘๕