<<กลับสู่หน้าข่าว
พิมพ์หน้านี้
Update: 2017-02-07 10:11:40 ชม:( 340 )ครั้ง
ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.๓ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการประชารัฐในการสร้างฝายมีชีวิต ในพื้นที่ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จว.ส.ท.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ คุณ สุภาพ สิริบรรสพ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๓ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการประชารัฐในการสร้างฝายมีชีวิต โดยมี ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓
พร้อมด้วย กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุโขทัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือกันสร้างฝายประชารัฐ ในพื้นที่ ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-01-27
โดย:   mee

สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3
จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ ๓
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐
ผู้ดูแลระบบ สิบเอกหญิง บวรลักษณ์ ทองเอม โทร.๗๓๕๘๕