ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวป สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3
 
<<กลับสู่หน้าข่าว
พิมพ์หน้านี้
Update: 2017-02-10 12:00:17 ชม:( 178 )ครั้ง
ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.๓ และคณะ เยี่ยมกิจกรรมแม่บ้านทหารบก ของหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ ๓ ในพื้นที่ จว.พ.ล. ณ บชร.๓
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ คุณ สุภาพ สิริบรรสพ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๓ และคณะ เยี่ยมกิจกรรมแม่บ้านทหารบก ของหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ ๓ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ณ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในการนี้ได้เยี่ยมชมกิจกรรมของหน่วย อาทิ เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , โครงการศูนย์การเรียนรู้/โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ, โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม, ผลิตภัณฑ์แม่บ้านทหารบก , เยี่ยมบุตรกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษและคู่สมรสที่ทุพพลภาพ

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-01-30
โดย:   mee

สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3
จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ ๓
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐
ผู้ดูแลระบบ สิบเอกหญิง บวรลักษณ์ ทองเอม โทร.๗๓๕๘๕