<<กลับสู่หน้าข่าว
พิมพ์หน้านี้
Update: 2017-02-22 18:30:45 ชม:( 382 )ครั้ง
ประธานสมาคมแม่บ้าน สาขา ทภ.๓ และคณะ เยี่ยมชมการดำเนินงานของชมรมแม่บ้าน กรม ทพ.๓๕
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ คุณ สุภาพ สิริบรรสพ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๓ และคณะ เยี่ยมชมการดำเนินงานของชมรมแม่บ้านกรมทหารพรานที่ ๓๕ และรับฟังการบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมกองบังคับการกรมทหารพรานที่ ๓๕
ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-02-17
โดย:   mee

สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3
จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ ๓
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐
ผู้ดูแลระบบ สิบเอกหญิง บวรลักษณ์ ทองเอม โทร.๗๓๕๘๕