<<กลับสู่หน้าข่าว
พิมพ์หน้านี้
Update: 2017-04-26 15:05:52 ชม:( 477 )ครั้ง
ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.๓ สาขา ทภ.๓ ร่วมสร้างฝายมีชีวิต แห่งที่ ๒ ของจังหวัดสุโขทัย ณ ลำห้วยแม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จว.ส.ท.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ คุณสุภาพ สิริบรรสพ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๓ ร่วมสร้างฝายมีชีวิต แห่งที่ ๒
ของจังหวัดสุโขทัย ณ ลำห้วยแม่สิน บ้านห้วยโป้ หมู่ ๔ ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย โดยมี พล.ต.ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผบ.บชร.๓/ผบ.กกล.รส.จว.ส.ท.พร้อมด้วย สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารบก บชร.๓ , สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย , ผู้แทน กอ.รมน.จังหวัด ส.ท.
หัวหน้าส่วนราชการ , ธกส. , การประปาฯ , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งคณะครูฝายมีชีวิต ร่วมให้การต้อนรับ
ซึ่งการสร้างฝายมีชีวิตในครั้งนี้นั้นเป็นความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อชะลอน้ำและเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง โดยมีพื้นที่ได้รับประโยชน์ จำนวน ๔ หมู่บ้าน รวมเนื้อที่ประมาณ ๕,๐๐๐ ไร่ ใน พื้นที่ดังกล่าว รวมถึงสวนส้มของ ผู้ใหญ่สมพงษ์ฯ ที่ยกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Orange sky walk) เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่อีกทางหนึ่ง

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-03-29
โดย:   mee

สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3
จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ ๓
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐
ผู้ดูแลระบบ สิบเอกหญิง บวรลักษณ์ ทองเอม โทร.๗๓๕๘๕