<<กลับสู่หน้าข่าว
พิมพ์หน้านี้
Update: 2017-03-31 09:59:02 ชม:( 364 )ครั้ง
ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.๓ พร้อมคณะเข้าเยี่ยมเยียนราษฎรผู้พิการพร้อมทั้งมอบถุงยังชีพของสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.๓ ในพื้นที่ ต.ชนแดน จว.น.น.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ คุณสุภาพ สิริบรรสพ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๓ พร้อมคณะเข้าเยี่ยมเยียนราษฎรผู้พิการพร้อมทั้งมอบถุงยังชีพของสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๓ ในพื้นที่ ตำบลชนแดน อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-03-29
โดย:   mee

สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3
จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ ๓
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐
ผู้ดูแลระบบ สิบเอกหญิง บวรลักษณ์ ทองเอม โทร.๗๓๕๘๕