<<กลับสู่หน้าข่าว
พิมพ์หน้านี้
Update: 2017-09-11 17:47:07 ชม:( 574 )ครั้ง
ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.๓ เป็นประธานการประชุมสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ทภ.๓ ครั้งที่ ๓/๖๐
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ คุณสุภาพ สิริบรรสพ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานการประชุม
สมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๒๐๒ สโมสรบันเทิงทัพ
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-08-24
โดย:   mee

สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3
จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ ๓
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐
ผู้ดูแลระบบ สิบเอกหญิง บวรลักษณ์ ทองเอม โทร.๗๓๕๘๕