<<กลับสู่หน้าข่าว
พิมพ์หน้านี้
Update: 2017-09-11 17:47:18 ชม:( 605 )ครั้ง
นายกสมาคมแม่บ้าน ทบ. เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์พัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ณ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ คุณเบญจวรรณ สิทธิสาท นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์พัฒนาศักยภาพเด็ก
ที่มีความต้องการพิเศษ ในความดูแลของสมาคมแม่บ้านทหารบก พื้นที่ กองทัพภาคที่ ๓ ณ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก โดยมี พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓,
คุณสุภาพ สิริบรรสพ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๓ และคณะ ให้การต้อนรับ

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-08-29
โดย:   mee

สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3
จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ ๓
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐
ผู้ดูแลระบบ สิบเอกหญิง บวรลักษณ์ ทองเอม โทร.๗๓๕๘๕