<<กลับสู่หน้าข่าว
พิมพ์หน้านี้
Update: 2017-12-30 14:42:43 ชม:( 434 )ครั้ง
ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.๓ พร้อมคณะ ร่วมมอบสิ่งของให้กับผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในพื้นที่ อ.ปัว จว.น.น.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

คณะทำงานจิตอาสาประชารัฐ จว.น.น. นำโดย คุณสุภาพ สิริบรรสพ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.๓ พร้อมคณะ
ร่วมมอบสิ่งของให้กับผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในพื้นที่ อ.ปัว จว.น.น. จำนวน ๖ ราย จำนวน ๖ ราย ดังนี้
๑.นางขาว สัจยะวงค์ อายุ ๘๐ ปี บ้านเลขที่ ๒๐ บ้านไร่ หมู่ ๑ ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน
๒.นายชื่น คำยา อายุ ๗๒ ปี บ้านเลขที่ ๔ บ้านไร่ หมู่ ๑ ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน
๓.นายชื่น สมมุติ อายุ ๘๐ ปี บ้านเลขที่ ๙ บ้านท่าล้อ หมู่ ๒ ตำบลแงง อำเภอปัว จังหวัดน่าน
๔.ด.ช.สหรัฐ บุตรดา อายุ ๔ ปี บ้านเลขที่ ๑๒๒ บ้านตึ๊ด ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน
๕.นางประกายรัตน์ จันต๊ะวงษ์ อาย ๔๖ ปี บ้านดอนสถาน หมู่ ๑๒ ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน
๖.นางจุ่ม สุมพุม อายุ ๘๓ ปี บ้านเลขที่ ๑๓๓ บ้านสกาดใต้ หมู่ ๓ ตำบลสกาด อำเภอปัว จังหวัดน่าน

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-12-12
โดย:   mee

สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3
จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ ๓
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐
ผู้ดูแลระบบ สิบเอกหญิง บวรลักษณ์ ทองเอม โทร.๗๓๕๘๕