<<กลับสู่หน้าข่าว
พิมพ์หน้านี้
Update: 2018-03-30 15:35:31 ชม:( 477 )ครั้ง
คุณจริยาพร ทองภักดี อุปนายกสมาคมแม่บ้าน ทบ. และคณะเดินทางมาเป็นประธานในการจัดกิจกรรมโครงการสร้างองค์ความรู้ในการดูแลบุตรหลานก่อนวัยเรียนให้แก่ครอบครัวกำลังพล ทภ.๓ ณ ห้องบันเทิงทัพ ๑๐๑ สโมสรบันเทิงทัพ ทภ.๓
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คุณจริยาพร ทองภักดี อุปนายกสมาคมแม่บ้านทหารบก และคณะเดินทางมาเป็นประธานในการจัดกิจกรรมโครงการสร้างองค์ความรู้ในการดูแลบุตรหลานก่อนวัยเรียนให้แก่ครอบครัวกำลังพล กองทัพภาคที่ ๓ ณ ห้องบันเทิงทัพ ๑๐๑ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี คุณพิมพ์ศิริ อินทร์ยิ้ม รองประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก
สาขากองทัพภาคที่ ๓ เป็นผู้แทน ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๓ ให้การต้อนรับ

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-02-21
โดย:   mee

สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3
จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ ๓
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐
ผู้ดูแลระบบ สิบเอกหญิง บวรลักษณ์ ทองเอม โทร.๗๓๕๘๕