<<กลับสู่หน้าข่าว
พิมพ์หน้านี้
Update: 2018-03-30 15:39:42 ชม:( 595 )ครั้ง
ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.๓ และคณะ เยี่ยมชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ ลานพระราชวังดุสิต กทม.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันศุกร์ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คุณสุภาพ สิริบรรสพ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๓ และคณะ เยี่ยมชมงาน
“อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ ลานพระราชวังดุสิต และสำนักพระราชวัง สนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-03-01
โดย:   mee

สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3
จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ ๓
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐
ผู้ดูแลระบบ สิบเอกหญิง บวรลักษณ์ ทองเอม โทร.๗๓๕๘๕