<<กลับสู่หน้าข่าว
พิมพ์หน้านี้
Update: 2019-01-24 09:22:27 ชม:( 483 )ครั้ง
รองประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.๓ ร่วมพิธีมอบทุนยังชีพให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษและคู่สมรสที่ทุพพลภาพกองทัพบก ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสร ทบ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันอังคารที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ พันเอกหญิง พัชรี ธวัชพีระชัย รองประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๓
ร่วมพิธีมอบทุนยังชีพให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษและคู่สมรสที่ทุพพลภาพกองทัพบก ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก
ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-08-10
โดย:   mee

สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3
จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ ๓
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐
ผู้ดูแลระบบ สิบเอกหญิง บวรลักษณ์ ทองเอม โทร.๗๓๕๘๕