<<กลับสู่หน้าข่าว
พิมพ์หน้านี้
Update: 2019-01-24 09:22:38 ชม:( 491 )ครั้ง
สมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.๓ จัดพิธี รับ - ส่ง หน้าที่ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.๓
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพุธที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ ๓ จัดพิธี รับ-ส่ง หน้าที่ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก
สาขากองทัพภาคที่ ๓ ระหว่างคุณ สุภาพ สิริบรรสพ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๓ (ท่านเก่า) และ คุณ ศิริพร ชัยยะคำ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๓ (ท่านใหม่) ณ ห้อง ๒๐๒ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยสมาชิกแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่ ๓ ร่วมพิธีด้วยความพร้อมเพรียง
เพื่อให้งานสนับสนุนงานสมาคมให้เดินหน้าได้ต่อเนื่อง

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-10-04
โดย:   mee

สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3
จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ ๓
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐
ผู้ดูแลระบบ สิบเอกหญิง บวรลักษณ์ ทองเอม โทร.๗๓๕๘๕