<<กลับสู่หน้าข่าว
พิมพ์หน้านี้
Update: 2019-01-24 09:23:22 ชม:( 377 )ครั้ง
คณะสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.๓ ร่วมงานแสดงความยินดีที่คู่สมรสได้รับการโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและตำแหน่งสูงขึ้น และรับมอบนโยบายการดำเนินงานของสมาคมแม่บ้าน ทบ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ คณะสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๓ ร่วมงานแสดงความยินดีที่คู่สมรสได้รับการโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและตำแหน่งสูงขึ้น และรับมอบนโยบายการดำเนินงานของสมาคมแม่บ้านทหารบก ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก
ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-11-05
โดย:   mee

สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3
จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ ๓
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐
ผู้ดูแลระบบ สิบเอกหญิง บวรลักษณ์ ทองเอม โทร.๗๓๕๘๕