<<กลับสู่หน้าข่าว
พิมพ์หน้านี้
Update: 2019-01-24 09:23:48 ชม:( 298 )ครั้ง
สมาคมแม่บ้าน ทบ. เยี่ยมเยียนกิจกรรมและการดำเนินงานของสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ทภ.๓ ในพื้นที่ จว.พ.ล.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ รองศาสตราจารย์ กฤษติกา คงสมพงษ์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก และคณะ เยี่ยมเยียนการดำเนินงานของสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๓ ในพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก โดยมี คุณ ศิริพร ชัยยะคำ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก
สาขา กองทัพภาคที่ ๓ และคณะ ให้การต้อนรับ

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-11-27
โดย:   mee

สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3
จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ ๓
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐
ผู้ดูแลระบบ สิบเอกหญิง บวรลักษณ์ ทองเอม โทร.๗๓๕๘๕