<<กลับสู่หน้าข่าว
พิมพ์หน้านี้
Update: 2018-12-27 09:38:12 ชม:( 144 )ครั้ง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จว.ต.ก.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยมี คุณ ศิริพร ชัยยะคำ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๓
เฝ้าฯ รับ-ส่ง เสด็จฯ ณ ท่าอากาศยานแม่สอด อำเภอเมือง จังหวัดตาก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-12-27
โดย:   mee

สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3
จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ ๓
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐
ผู้ดูแลระบบ สิบเอกหญิง บวรลักษณ์ ทองเอม โทร.๗๓๕๘๕