สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงปฏิบัติ พระราชกรณียกิจในพื้นที่ จว.พ.ล.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันอังคารที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก เสด็จฯ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรรมหาราช ทรงวางพานพุ่มดอกไม้ จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และพระรูปสุพรรณกัลยา ณ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
โดยมี พลตรี คู่ชีพ เลิศหงิม รองแม่ทัพภาคที่ ๓ , พลตรี วิจักขฐ์ สิริบรรสพ รองแม่ทัพภาคที่ ๓ , พลตรี รเณศ อินทร์ยิ้ม เสนาธิการกองทัพน้อยที่ ๓ และข้าราชการ เฝ้าฯ รับเสด็จฯ

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2016-06-07
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000