มทภ.๓ และคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง ของ พัน.ม.ฉก. ประจำปี ๒๕๖๐ ณ สนามฝึกทางยุทธวิธีเขาแท่นช้าง จว.พ.ช.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ และคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง
ของ กองพันทหารม้าเฉพาะกิจ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ สนามฝึกทางยุทธวิธีเขาแท่นช้าง ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-05-22
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000