มทภ.๓ และคณะ ตรวจเยี่ยมการแข่งขัน ชป.นทล. ประจำปี ๖๐ ณ มทบ.๓๒ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ และคณะ ตรวจเยี่ยมการแข่งขันชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็ก (๑๒ นาย) ประจำปี ๒๕๖๐ ณ มณฑลทหารบกที่ ๓๒ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ซึ่งมีกำหนดจัดการแข่งขันชุดปฏิบัติการ
หน่วยทหารขนาดเล็ก ของ กองทัพภาคที่ ๓ ในห้วงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม - ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ ๓
ค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-05-24
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000