มทภ.๓/ผบ.ศบภ.ทภ.๓ และคณะ ตรวจความพร้อมการบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่ จว.ล.ป.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ ๓ และคณะ
ตรวจความพร้อมการบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ณ สนามกีฬาพิทธยุทธยรรยง ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-05-24
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000