มทภ.๓/ผบ.ศบภ.ทภ.๓ และคณะ ตรวจเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จว.ส.ท.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ ๓ และคณะ
ตรวจเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จังหวัดสุโขทัย พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพและน้ำดื่ม เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น
ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลโตนด อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-05-25
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000