มทภ.๓ เป็นประธานการประชุมฟื้นฟูป่าต้นน้ำในพื้นที่ ๑๗ จว.ภาคเหนือ และประสานกับคณะทำงานโครงการรักษ์ป่าน่าน ณ ห้องคชรัตน์ ๑ ทภ.๓
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานการประชุมฟื้นฟูป่าต้นน้ำในพื้นที่ ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ และประสานกับคณะทำงานโครงการรักษ์ป่าน่าน ณ ห้องคชรัตน์ ๑ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-05-28
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000