รอง มทภ.๓ เป็นประธานการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ณ กกล.รส.จว.ส.ท.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ พลตรี ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดสุโขทัย ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย เพื่อเร่งวางแนวทางการบริหารจัดการน้ำ
ในพื้นที่ลุ่มน้ำยม และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังสุโขทัย

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-05-31
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000