มทภ.๓ ตรวจเยี่ยมชุดขุดเจาะบ่อบาดาล ในโครงการความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ ตรวจเยี่ยมชุดขุดเจาะบ่อบาดาล ในโครงการความร่วมมือ
เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ พื้นที่ขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านใหม่กกไม้แดง ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-06-07
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000