มทภ.๓ เป็นประธานการประชุมฟื้นฟูป่าต้นน้ำและแผนการฟื้นฟูสภาพในพื้นที่ จว.น.น.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานการประชุมฟื้นฟูป่าต้นน้ำ
และแผนการฟื้นฟูสภาพในพื้นที่จังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริพงษ์ผริตเดช ชั้น ๓ ศาลากลาง จังหวัดน่าน

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-06-08
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000