มทภ.๓/ผบ.ศบภ.ทภ.๓ และคณะตรวจเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.ชาติตระการ จว.พ.ล. พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพและน้ำดื่ม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ ๓ และคณะ
ตรวจเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพและน้ำดื่ม
เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ณ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-09-18
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000