มทภ.๓ เป็นประธานพิธีเปิดการทดสอบขยายผล ชป.นทล. ของ ทภ.๓ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สนามหน้า บก.กกล.นเรศวร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานพิธีเปิดการทดสอบขยายผลชุดปฏิบัติหน่วยทหารขนาดเล็ก ของ กองทัพภาคที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สนามหน้ากองบัญชาการ กองกำลังนเรศวร ค่ายวชิรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดตาก
ซึ่งมีการจัดแข่งขันในห้วงวันที่ ๓ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ค่ายวชิรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดตาก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-12-10
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000