มทภ.๓ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาคลองแม่ข่า ณ บริเวณคลองแม่ข่า จว.ช.ม.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันอังคารที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาคลองแม่ข่า รวมทั้งรื้อถอนบ้านเรือนที่มีการรุกล้ำคลองแม่ข่า ณ บริเวณคลองแม่ข่า สะพานข้ามแม่น้ำปิง
ตำบลผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-12-10
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000