รอง เสธ.ทภ.๓ เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษา กศน. ทหารกองประจำการ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ ณ ห้อง ๑๐๑ สโมสรบันเทิงทัพ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ พันเอก สามารถ มโนรถมงคล รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษา
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ทหารกองประจำการ ในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐
ณ ห้อง ๑๐๑ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-12-11
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000