รอง เสธ.ทภ.๓ ร่วมถ่ายทำรายการ “คำรณพารวยด้วยเกษตร” ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ พันเอก สามารถ มโนรถมงคล รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ ๓ ร่วมถ่ายทำรายการ
“คำรณพารวยด้วยเกษตร” โดยคุณคำรณ หว่างหวังศรี และทีมงานช่อง 3SD28 เข้าถ่ายทำโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์)
กองทัพภาคที่ ๓ ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-12-12
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000