องคมนตรี และคณะ เดินทางติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ ในพื้นที่ จว.ช.ม. และ จว.ช.ร.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ เดินทางติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
และจังหวัดเชียงราย ห้วงวันที่ ๗-๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยมี พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ ให้การต้อนรับองคมนตรี และคณะ และร่วมเดินทางติดตามก้าวความก้าวหน้าโครงการฯ ณ สนาม ฮ. ชั่วคราว ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-12-14
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000