พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่ จว.พ.ล.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพุธที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
โดยมี พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ ๓ เฝ้าฯ รับ - ส่งเสด็จฯ ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร และร่วมพิธีฯ

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-12-13
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000