สนามรบสร้างผู้กล้า  สนามกีฬาสร้างสามัคคี
ผลการแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ 63 ประจำปี 2556
ประจำวันที่ 12 มีนาคม 2556
 

การแข่งขันฟุตบอล (ทั่วไป)

ลำดับ

คู่ที่

เวลา

คู่แข่งขัน

สนาม

รอบ

ผลการแข่งขัน

1

13

1400

กลุ่มที่ 4    พบ    กลุ่มที่ 2

ร.4 พัน.3

รอบรอง

3 : 1

2

14

1600

กลุ่มที่ 1    พบ    กลุ่มที่ 3

ชนะเลิศ

1 : 0

 

การแข่งขันฟุตบอล (อาวุโส)
ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ

ลำดับ

คู่ที่

เวลา

คู่แข่งขัน

สนาม

รอบ

ผลการแข่งขัน

1

15

1600

กลุ่มที่ 1  พบ    กลุ่มที่ 3

ป.พัน.104

ชิงที่ 3

0 : 1

2

16

1730

กลุ่มที่ 2   พบ    กลุ่มที่5

ชิงชนะเลิศ

2 : 0

 

การแข่งขันวอลเลย์บอล
ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดพิษณุโลก

ลำดับ

คู่ที่

เวลา

คู่แข่งขัน

สนาม

รอบ

ผลการแข่งขัน

1
2

15
16

0830
1000

กลุ่มที่ 1    พบ    กลุ่มที่ 5
กลุ่มที่ 2    พบ    กลุ่มที่ 7

โรงพลศึกษา
600 ที่นั่ง

ชิงที่ 3
ชิงชนะเลิศ

3 : 1
1 : 3

 

การแข่งขันบาสเกตบอล
ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดพิษณุโลก

ลำดับ

คู่ที่

เวลา

คู่แข่งขัน

สนาม

รอบ

ผลการแข่งขัน

1
2

15
16

1400
1500

กลุ่มที่ 1    พบ    กลุ่มที่ 3
กลุ่มที่ 4    พบ    กลุ่มที่ 2

โรงพลศึกษา
600 ที่นั่ง

ชิงที่ 3
ชิงชนะเลิศ

94 : 56
63 : 83

 

การแข่งขันรักบี้ฟุตบอล
ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ

ลำดับ

คู่ที่

เวลา

คู่แข่งขัน

สนาม

รอบ

ผลการแข่งขัน

1
2

13
14

0830
1000

กลุ่มที่ 2    พบ    กลุ่มที่  3
กลุ่มที่ 1    พบ    กลุ่มที่ 8

ส.พัน.23

รองชนะเลิศ

34  : 7
52 : 11

 

การแข่งขันเซปักตะกร้อ
ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดพิษณุโลก

ลำดับ

คู่ที่

เวลา

คู่แข่งขัน

สนาม

รอบ

ผลการแข่งขัน

1

13

1300

กลุ่มที่  5    พบ    กลุ่มที่ 7

โรงยิมเนเซี่ยม
2,500 ที่นั่ง

- ชิงชนะเลิศ

2 : 1

 

การแข่งขันตะกร้อลอดห่วง
ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดพิษณุโลก

ลำดับ

เวลา

คู่แข่งขัน

สนามแข่งขัน

ผลการแข่งขัน

รอบชิงชนะเลิศ

0830 - 0910
0920 - 1000
1010 - 1050
1100 - 1140

คณะที่ 1   กลุ่มที่ 1
คณะที่ 2   กลุ่มที่ 2
คณะที่ 3   กลุ่มที 5
คณะที่ 4   กลุ่มที่ 7

โรงยิมเนเซี่ยม
2,500 ที่นั่ง

1,220
1,150
1,035
945

 

รายการผลการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นและมวยไทยสมัครเล่น กีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 63
ณ สนามมวยชั่วคราวการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดพิษณุโลก

มวยสากลสมัครเล่น

ลำดับ

รุ่น/ กก.

ประเภท

เหรียญทอง

เหรียญเงิน

เหรียญทองแดง

1

49

รุ่นไลท์ฟลายเวท

กลุ่ม 3

กลุ่ม 4

กลุ่ม 8 , กลุ่ม 1

2

52

รุ่นฟลายเวท

กลุ่ม 3

กลุ่ม 1

กลุ่ม 4 , กลุ่ม 2

3

56

รุ่นแบนตั้มเวท

กลุ่ม 1

กลุ่ม 5

กลุ่ม 2 , กลุ่ม 3

4

60

รุ่นไลทท์เวท

กลุ่ม 3

กลุ่ม 2

กลุ่ม 1 , กลุ่ม 4

5

64

รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท

กลุ่ม 2

กลุ่ม 1

กลุ่ม 6 , กลุ่ม 3

6

69

รุ่นเวทเตอร์เวท

กลุ่ม 2

กลุ่ม 6

กลุ่ม 3 , กลุ่ม 4

7

75

รุ่นมิดเดิลเวท

กลุ่ม 8

กลุ่ม 3

กลุ่ม 5 , กลุ่ม 2

8

81

รุ่นไลท์เฮฟวีเวท

กลุ่ม 2

กลุ่ม 1

กลุ่ม 6 , กลุ่ม 4

 

มวยไทยสมัครเล่น

ลำดับ

รุ่น/ กก.

ประเภท

เหรียญทอง

เหรียญเงิน

เหรียญทองแดง

1

48

รุ่นไลท์ฟลายเวท

กลุ่ม 3

กลุ่ม 1

กลุ่ม 7 , กลุ่ม 4

2

51

รุ่นฟลายเวท

กลุ่ม 1

กลุ่ม 3

กลุ่ม 4 , กลุ่ม 2

3

54

รุ่นแบนตั้มเวท

กลุ่ม 4

กลุ่ม 1

กลุ่ม 7 , กลุ่ม 3

4

57

รุ่นเธอร์เวท

กลุ่ม 4

กลุ่ม 8

กลุ่ม 1 , กลุ่ม 2

5

60

รุ่นไลท์เวท

กลุ่ม 2

กลุ่ม 8

กลุ่ม 5 , กลุ่ม 4

6

63.5

รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท

กลุ่ม 2

กลุ่ม 6

กลุ่ม 5 , กลุ่ม 4

7

67

รุ่นเวลเตอร์เวท

กลุ่ม 3

กลุ่ม 6

กลุ่ม 2 , กลุ่ม 4

8

71

รุ่นไลท์มิดเดิลเวท

กลุ่ม 2

กลุ่ม 4

กลุ่ม 5 , กลุ่ม 1

 

การแข่งขันกอล์ฟ
ณ สนามกอล์ฟดงภูเกิด ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ

ลำดับ

ประเภท

เหรียญทอง

เหรียญเงิน

เหรียญทองแดง

1

บุคคล ชั้นยศนายพล

กลุ่ม 8

กลุ่ม 8

กลุ่ม 3

2

ทีม ชั้นยศนายพล

กลุ่ม 8

กลุ่ม 3

กลุ่ม 1

3

บุคคล ชั้นยศ พ.อ.(พ.)

กลุ่ม 1

กลุ่ม 8

กลุ่ม 8

4

ทีม ชั้นยศ พ.อ.(พ.)

กลุ่ม 1

กลุ่ม 2

กลุ่ม 8

5

บุคคล ชั้นยศ พ.ต. - พ.อ.

กลุ่ม 2

กลุ่ม 8

กลุ่ม 3

6

ทีม ชั้นยศ พ.ต. - พ.อ.

กลุ่ม 3

กลุ่ม 5

กลุม 8

7

บุคคล ชั้นยศ ส.ต. - ร.อ.

กลุ่ม 7

กลุม 1

กลุ่ม 7

8

ทีม ชั้นยศ ส.ต. - ร.อ.

กลุ่ม 7

กลุ่ม 1

กลุ่ม 5

 

การแข่งขันเทนนิส
ณ สนามเทนนิส ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ 

สนามที่

ประเภท

เหรียญทอง

เหรียญเงิน

เหรียญทองแดง

1

ชายคู่อายุไม่ต่ำกว่า 50 ปี

กลุ่ม 8

กลุ่ม 2

กลุ่ม 5 , กลุ่ม 7

ชายคู่ทั่วไป

กลุ่ม 4

กลุ่ม 5

กลุ่ม 1 , กลุ่ม 8

2

ชายคู่อายุไม่ต่ำกว่า 40 ปี

กลุ่ม 2

กลุ่ม 7

กลุ่ม 3 , กลุ่ม 1

ชายเดี่ยวระดับ 2

กลุ่ม 1

กลุ่ม 2

กลุ่ม 4 , กลุ่ม 5

 

การแข่งขันฟันดาบ
ณ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ลำดับ

ประเภท

เหรียญทอง

เหรียญเงิน

เหรียญทองแดง

1

ดาบฟอยส์ ( บุคคล )

กลุ่ม 8

กลุ่ม 2

กลุ่ม 1

2

ดาบฟอยส์ ( ทีม )

กลุ่ม 2

กลุ่ม 5

กลุ่ม 1

3

ดาบเซเบอร์ (บุคคล)

กลุ่ม 8

กลุ่ม 2

กลุ่ม1

4

ดาบเซเบอร์ (ทีม)

กลุ่ม 2

กลุ่ม 1

กลุ่ม 5

5

เอเป้บุคคลชาย

กลุ่ม 1

กลุ่ม 5

กลุ่ม 2

6

เอเป้ทีมชาย

กลุ่ม 2

กลุ่ม 4

กลุ่ม 5

 

การแข่งขันเทเบิลเทนนิส
ณ อาคารศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ รพ.พุทธชินราช

ลำดับ

ประเภท

เหรียญทอง

เหรียญเงิน

เหรียญทองแดง

1

ชายทั่วไป

กลุ่ม 2

กลุ่ม 3

กลุ่ม 2 , กลุ่ม 8

2

ชายสูงอายุ

กลุ่ม 7

กลุ่ม 6

กลุ่ม 2 , กลุ่ม 8

3

ชายคู่สูงอายุ

กลุ่ม 7

กลุ่ม 6

กลุ่ม 2 , กลุ่ม 2

4

ชายคู่ทั่วไป

กลุ่ม 6

กลุ่ม 3

กลุ่ม 2 , กลุ่ม 2

5

ชายเดี่ยวหัวหน้าทีม

กลุ่ม 8

กลุ่ม 6

กลุ่ม 4 , กลุ่ม 2

6

หญิงเดี่ยวทั่วไป

กลุ่ม 2

กลุ่ม 7

กลุ่ม 8 , กลุ่ม 5

7

ชายเดี่ยวทั่วไป

กลุ่ม 3

กลุ่ม 2

กลุ่ม 6 , กลุ่ม 6

8

ชายเดี่ยวสูงอายุ

กลุ่ม 7

กลุ่ม 2

กลุ่ม 8 , กลุ่ม 4

 

การแข่งขันว่ายน้ำ
ณ สระว่ายน้ำ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ จว.พิษณุโลก

ลำดับ

ประเภท

เหรียญทอง

เหรียญเงิน

เหรียญทองแดง

1

บุคคลฟรีสไตล์ 50 ม.

กลุ่ม 2

กลุ่ม 1

กลุ่ม 5

2

บุคคลฟรีสไตล์ 100 ม.

กลุ่ม 1

กลุ่ม 2

กลุ่ม 5

3

บุคคลฟรีสไตล์ 1,500 ม.

กลุ่ม 5

กลุ่ม 3

กลุ่ม 2

4

บุคคลกบ 100 ม.

กลุ่ม 1

กลุ่ม 5

กลุ่ม 2

5

บุคคลกบ 50 ม.

กลุ่ม 5

กลุ่ม 1

กลุ่ม 2

6

บุคคลกรรเชียง 200 ม.

กลุ่ม 5

กลุ่ม 1

กลุ่ม 2

7

บุคคลผีเสื้อ 200 ม.

กลุ่ม 2

กลุ่ม 3

กลุ่ม 1

8

บุคคลเดี่ยวผสม 400 ม.

กลุ่ม 2

กลุ่ม 3

กลุ่ม 1

 

การแข่งขันแบดมินตัน
ณ   โรงฝึกพลศึกษา กองทัพภาคที่  3

แมตซ์ที่

เวลา

ประเภท

รายการแข่งขัน

รอบ

ผลการแข่งขัน

29

0900

ทีมชายอาวุโส

กลุ่ม 5vs  กลุ่ม  8

ชิงที่ 3

0 : 3

30

0900

ทีมชายทั่วไป

กลุ่ม 5vsกลุ่ม  7

ชิงที่ 3

1 : 3

31

1330

ทีมชายอาวุโส

 กลุ่ม 7vsกลุ่ม  1

ชิงชนะเลิศ

2 : 3

32

1330

ทีมชายทั่วไป

 กลุ่ม 2vs  กลุ่ม  1

ชิงชนะเลิศ

1 : 3

 

การแข่งขันจักรยาน
ประเภทภูเขา   (บุคคล)  สนามค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

ลำดับ

ประเภท

เหรียญทอง

เหรียญเงิน

เหรียญทองแดง

1

แบบครอสคันทรี รุ่นทั่วไป ( ไม่กำจัดอายุ)

กลุ่ม 1

กลุ่ม 4

กลุ่ม 8

2

แบบครอสคันทรี รุ่นอายุ 40 ปี ขึ้นไป

กลุ่ม 4

กลุ่ม 4

กลุ่ม 8

 

การแข่งขันเปตอง
ณ สนามเปตอง ฝทพ.ศปก.ทภ.๓

ลำดับ

ประเภท

เหรียญทอง

เหรียญเงิน

เหรียญทองแดง

1

ชาย 3 คน

กลุ่ม 5

กลุ่ม 3

กลุ่ม 2, กลุ่ม 6

2

หญิง 3 คน

กลุ่ม 4

กลุ่ม 3

กลุ่ม 4 , กลุ่ม 7

3

อาวุโส 3 คน

กลุ่ม 8

กลุ่ม 6

กลุ่ม 2 , กลุ่ม 1