สนามรบสร้างผู้กล้า  สนามกีฬาสร้างสามัคคี
ผลการแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ 63 ประจำปี 2556
ประจำวันที่ 13 มีนาคม 2556
 

การแข่งขันรักบี้ฟุตบอล
ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ

ลำดับ

คู่ที่

เวลา

คู่แข่งขัน

สนาม

รอบ

ผลการแข่งขัน

1

2

15

16

0830

1000

กลุ่มที่ 3   พบ    กลุ่มที่ 8

กลุ่มที่ 2  พบ  กลุ่มที่  1

ส.พัน.23

ชิงที่ 3

ชิงชนะเลิศ

6 : 21 จุด

20 : 34 จุด

 

การแข่งขันฟุตบอล (ทั่วไป)
ณ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ลำดับ

คู่ที่

เวลา

คู่แข่งขัน

สนาม

รอบ

ผลการแข่งขัน

1

2

15

16

0900

1500

กลุ่มที่ 2  พบ  กลุ่มที่  3

กลุ่มที่ 4   พบ  กลุ่มที่  1

ร.4 พัน.3

สนามกีฬากลาง
จว.พ.ล.

ชิงที่ 3

ชิงชนะเลิศ

1 : 3

0 : 2