สนามรบสร้างผู้กล้า  สนามกีฬาสร้างสามัคคี
ผลการแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ 63 ประจำปี 2556
ประจำวันที่ 4 มีนาคม 2556
ชนิดกีฬา
ประเภทการแข่งขัน
คู่ที่
เวลา
คู่แข่งขัน
รอบ/สาย
สนามแข่งขัน
ผลการแข่งขัน
คะแนนหรือสถิติ
ฟุตบอลอาวุโส
1
1700
กลุ่ม 7-กลุ่ม 1
แรก/ก.
สนาม ป.พัน.104
กลุ่ม 7 ชนะ
2 : 1
"
2
กลุ่ม 4-กลุ่ม 3
แรก/ก.
"
กลุ่ม 4 ชนะ
3 : 1