สนามรบสร้างผู้กล้า  สนามกีฬาสร้างสามัคคี

ผลการแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ 63 ประจำปี 2556
ประจำวันที่ 5 มีนาคม 2556

ฟุตบอลทั่วไป

 
ชนิดกีฬา
ประเภทการแข่งขัน
คู่ที่
เวลา
คู่แข่งขัน
รอบ/สาย
สนามแข่งขัน
ผลการแข่งขัน
คะแนนหรือสถิติ
ฟุตบอลทั่วไป
1
1400
กลุ่ม 2 - กลุ่ม 5
แรก/ข.
สนาม ร.๔ พัน ๓
กลุ่ม  2  ชนะ
2 : 1
"
2
1600
กลุ่ม 6 - กลุ่ม 1
แรก/ข.
"
กลุ่ม  1  ชนะ
0 : 1
 

ฟุตบอลอาวุโส

 
ชนิดกีฬา
ประเภทการแข่งขัน
คู่ที่
เวลา
คู่แข่งขัน
รอบ/สาย
สนามแข่งขัน
ผลการแข่งขัน
คะแนนหรือสถิติ
ฟุตบอลอาวุโส
3
1700
กลุ่ม 5 - กลุ่ม 6
แรก/ข.
สนาม ป.พัน.104
กลุ่ม  5  ชนะ
5 : 0
"
4
1830
กลุ่ม 2 - กลุ่ม 8
แรก/ข.
"
กลุ่ม  2  ชนะ
1 : 0
 

รักบี้ฟุตบอล

 
ชนิดกีฬา
ประเภทการแข่งขัน
คู่ที่
เวลา
คู่แข่งขัน
รอบ/สาย
สนามแข่งขัน
ผลการแข่งขัน
คะแนนหรือสถิติ
รักบี้ฟุตบอล
1
1430
กลุ่ม 2 - กลุ่ม 4
แรก/ก.
สนาม ส.พัน.๒๓
กลุ่ม  2  ชนะ
26 : 15
"
2
1600
กลุ่ม 8 - กลุ่ม 6
แรก/ก.
"
กลุ่ม  8  ชนะ
55 : 0