สนามรบสร้างผู้กล้า  สนามกีฬาสร้างสามัคคี
ผลการแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ 63 ประจำปี 2556
ประจำวันที่ 6 มีนาคม 2556

การแข่งขันฟุตบอล (ทั่วไป)

 
ชนิดกีฬา
ประเภทการแข่งขัน
คู่ที่
เวลา
คู่แข่งขัน
รอบ/สาย
สนามแข่งขัน
ผลการแข่งขัน
คะแนนหรือสถิติ
ฟุตบอล
3
1400
กลุ่ม 3   -   กลุ่ม 7
แรก/ก.
สนาม ร.4 พัน.3
กลุ่ม  3  ชนะ
1 : 1 (6 : 5)
4
1600
กลุ่ม 4   -   กลุ่ม 8
แรก/ก.
"
กลุ่ม  4  ชนะ
5 : 3
 

รักบี้ฟุตบอล

 
ชนิดกีฬา
ประเภทการแข่งขัน
คู่ที่
เวลา
คู่แข่งขัน
รอบ/สาย
สนามแข่งขัน
ผลการแข่งขัน
คะแนนหรือสถิติ
รักบี้ฟุตบอล
3
1430
กลุ่ม 3   -   กลุ่ม 7
แรก/ข.
สนาม ส.พัน.23
กลุ่ม  3  ชนะ
51 : 0
4
1600
กลุ่ม 1   -   กลุ่ม 5
แรก/ข.
"
กลุ่ม  1  ชนะ
35 : 13
 

ฟุตบอลอาวุโส

 
ชนิดกีฬา
ประเภทการแข่งขัน
คู่ที่
เวลา
คู่แข่งขัน
รอบ/สาย
สนามแข่งขัน
ผลการแข่งขัน
คะแนนหรือสถิติ
ฟุตบอลอาวุโส
5
1700
กลุ่ม 3   -   กลุ่ม 1
แรก/ก.
สนาม ป.พัน.104
กลุ่ม  3  ชนะ
3 : 2
6
1830
กลุ่ม 7   -   กลุ่ม 4
แรก/ก.
"
กลุ่ม  7  ชนะ
2 : 0