สนามรบสร้างผู้กล้า  สนามกีฬาสร้างสามัคคี
ผลการแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ 63 ประจำปี 2556
ประจำวันที่ 7 มีนาคม 2556

การแข่งขันฟุตบอล (ทั่วไป)

ลำดับ

เวลา

คู่แข่งขัน

สาย

สนาม

รอบ

ผลการแข่งขัน

1
1400
กลุ่มที่ 2        พบ     กลุ่มที่ 6
ร.4 พัน.3
รอบแรก
8  : 6
2
1600
กลุ่มที่ 5       พบ     กลุ่มที่ 1
1 :  2
 

การแข่งขันฟุตบอล (อาวุโส)

ลำดับ

เวลา

คู่แข่งขัน

สาย

สนาม

รอบ

ผลการแข่งขัน

1
1700
กลุ่มที่ 5        พบ     กลุ่มที่ 2 
ป.พัน.104
รอบแรก
1 : 0
2
1830
กลุ่มที่ 6        พบ     กลุ่มที่ 8
5 : 6
 

การแข่งขันฟุตบอล (อาวุโส)

ลำดับ

เวลา

คู่แข่งขัน

สาย

สนาม

รอบ

ผลการแข่งขัน

1
1430
กลุ่มที่  4      พบ      กลุ่มที่  8
ส.พัน.23
รอบแรก
13 : 17
2
1600
กลุ่มที่  2      พบ      กลุ่มที่  6
74 : 5
 

การแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น  ( ณ  สนามมวยการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดพิษณุโลก)

ลำดับ

คู่ที่

รุ่น/กก.

มุมแดง

มุมน้ำเงิน

ผลการแข่งขัน

1

1

49

ส.อ.จักรพงษ์  สิงห์โพนงาม (กลุ่ม 5)

อส.ทพ.สมัคร  แซ่หาญ  (กลุ่ม 3)

35 : 49

2

2

49

พลฯ ปวิชา  ฉัตราวรพา  (กลุ่ม 2)

ส.ท.ธนากร  ดวงบุปผา  (กลุ่ม 1)

 7 : 21

3

3

49

นนส.วิชัย  คำสอน  (กลุ่ม 7)

อส.ทพ.สุทธิกันต์  หนูวัน  (กลุ่ม 4)

23 : 31

4

4

52

ส.ท.อุทิต  มังกา   (กลุ่ม 3)

ส.ต.กิตติพงษ์  เจริญรอย  (กลุ่ม 6)

36 : 17

5

5

52

นนส.ยุรนันท์  โด่กระโทก  (กลุ่ม 7)

ส.ท.มนัส  แสนบุญรัตน์  (กลุ่ม 1)

24 : 25

6

6

52

พลฯ อนันต์  ป้องเขต  (กลุ่ม 2)

พลฯ เกียรติศักดิ์  บางชะโลม  (กลุ่ม 5)

23 : 6

7

7

75

อส.ทพ.กิตติศักดิ์  กลิ่นศร  (กลุ่ม 3)

พลฯ วิโรจน์ ลีประโคน  (กลุ่ม 7)

 RSC 33 :8

8

8

75

ส.ต.อภิเชษฐ์  แสนสิทธิ์ (กลุ่ม 8)

อส.ทพ.สุวัฒน์  คงจุ้ย (กลุ่ม 4)

RSC 20 :6

9

9

75

อส.ทพ.ชานันท์  ดวงรัตน์ (กลุ่ม 1)

อส.ทพ.สนอง  ศรีพงษ์เสริฐ  (กลุ่ม 2)

16 : 35

10

10

81

ส.อ.ธราธิป  นามนิล (กลุ่ม 7)

ส.อ.ชัยชนะ  สุกันธา  (กลุ่ม 1)

14 : 24

11

11

81

นนส.ศักรินทร์  ชูจิตร  (กลุ่ม 4)

อส.ทพ.ปิติพงษ์  สำเภาล่อน  (กลุ่ม 3)

25 : 19

 

การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น (ระหว่างวันที่ 7 - 12 มี.ค.56)
ณ  สนามมวยการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดพิษณุโลก

ลำดับ

คู่ที่

รุ่น/กก.

มุมแดง

มุมน้ำเงิน

ผลการแข่งขัน

1

1

54

พลฯ ศักดิ์เกษม ทองโสภา  (กลุ่ม 5)

ส.อ.ไพโรจน์  สีผักแว่น  (กลุ่ม 1)

กลุ่ม 1ชนะ RSC 12:27

2

2

54

นายสุวัฒน์  ติ่งนางรอง  (กลุ่ม 6)

พลฯ อัตพร  แก้วสะอาด  (กลุ่ม 4)

9 : 21

3

3

54

อส.ทพ.วุธพงศ์  สมเพ็ชร  (กลุ่ม 3)

ส.ท.ทองพูล  โพตะลี  (กลุ่ม 2)

27 : 14

4

4

60

พลฯ ธีรศักดิ์  คันสอน  (กลุ่ม 5)

ส.อ.นฤพงษ์  ปิมแปง  (กลุ่ม 6)

กลุ่ม 5 RSCH  ยก 3

5

5

60

อส.ทพ.ปริวัตร  ถังเส้ง  (กลุ่ม 4)

อส.ทพ.เจริญ  อยู่เย็น  (กลุ่ม 3)

กลุ่ม 4 RSCI ยก 4

6

6

60

อส.ทพ.โชคชัย อาจวิเชียร  (กลุ่ม 2)

อส.ทพ.เกรียงไกร  แก้วสีขาว  (กลุ่ม 1)

36 : 15

7

7

67

พลฯ อนุชิต  โพธิ์ศรีคำ  (กลุ่ม 1)

ส.ท.ศุภชัย  พันธ์สุวรรณ  (กลุ่ม 2)

กลุ่ม 2 RSCH ยก 3

8

8

67

ส.ต.นรินทร์ วงละคร (กลุ่ม 6)

นนส.อิศรางค์  อัยรา  (กลุ่ม 7)

กลุ่ม 6 RSCH ยก 1

9

9

67

ส.ท.วรุต  แบขุดทด  (กลุ่ม 5)

อส.ทพ.สมคิด  รักษ์จุล  (กลุ่ม 4)

7 : 20

10

10

71

พลฯ สุรเดช บัวศรีธรานนท์ (กลุ่ม 2)

พลฯ อภิสิทธิ์  ขันโคกเครือ  (กลุ่ม 3)

กลุ่ม 2 RET ยก 4

11

11

71

ส.ต.ศุภชัย  ทิณพัฒน์  (กลุ่ม 6)

ส.ต.อนงค์  อาจวิเชียร  (กลุ่ม 1)

21 : 25