สนามรบสร้างผู้กล้า  สนามกีฬาสร้างสามัคคี
ผลการแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ 63 ประจำปี 2556
ประจำวันที่ 8 มีนาคม 2556
 

การแข่งขันฟุตบอล (ทั่วไป)

ลำดับ

เวลา

คู่แข่งขัน

สาย

สนาม

รอบ

ผลการแข่งขัน

1

0900

กลุ่มที่ 7        พบ     กลุ่มที่ 4

ร.4 พัน.3

รอบแรก

0 : 3

2

1600

กลุ่มที่ 3        พบ     กลุ่มที่ 8

สนามกีฬากลาง

4 : 2

 

การแข่งขันฟุตบอล (อาวุโส)

ลำดับ

เวลา

คู่แข่งขัน

สาย

สนาม

รอบ

ผลการแข่งขัน

1

1600

กลุ่มที่ 7        พบ     กลุ่มที่ 3

ป.พัน.104

รอบแรก

1 : 1 จุดโทษ 8 : 9

2

1730

กลุ่มที่ 4        พบ     กลุ่มที่ 1 

2 : 6

 

การแข่งขันวอลเลย์บอล

ลำดับ

เวลา

คู่แข่งขัน

สาย

สนาม

รอบ

ผลการแข่งขัน

1

0830

กลุ่มที่  2      พบ      กลุ่มที่  5

โรงพลศึกษา

รอบแรก

3 : 1

2

0930

กลุ่มที่  4      พบ      กลุ่มที่  8

600 ที่นั่ง

3 : 0

3

1030

กลุ่มที่  7      พบ      กลุ่มที่  1

3 : 0

4

1130

กลุ่มที่  3      พบ      กลุ่มที่  6

3 : 1

 

การแข่งขันบาสเกตบอล

ลำดับ

เวลา

คู่แข่งขัน

สาย

สนาม

รอบ

ผลการแข่งขัน

1

1300

กลุ่มที่  3       พบ      กลุ่มที่  8

โรงพลศึกษา
600 ที่นั่ง

รอบแรก

73 : 43

2

1400

กลุ่มที่  1       พบ      กลุ่มที่  7

91 : 59

3

1500

กลุ่มที่  2       พบ      กลุ่มที่  6

103 : 41

4

1600

กลุ่มที่  4       พบ      กลุ่มที่  5

22 : 81

 

การแข่งขันรักบี้ฟุตบอล

ลำดับ

เวลา

คู่แข่งขัน

สาย

สนาม

รอบ

ผลการแข่งขัน

1

0830

กลุ่มที่  7      พบ      กลุ่มที่  5

ส.พัน.23

รอบแรก

0 : 40

2

1000

กลุ่มที่  3      พบ      กลุ่มที่  1

14 : 45

 

การแข่งขันเซปักตะกร้อ

ลำดับ

เวลา

คู่แข่งขัน

สาย/สนาม

สนาม

ผลการแข่งขัน

1
1300
กลุ่มที่  1    พบ    กลุ่มที่  8
ก/1
โรงยิมเนเซี่ยม
2,500 ที่นั่ง
2 : 0
2
1300
กลุ่มที่  5    พบ    กลุ่มที่  3
ข/2
โรงยิมเนเซี่ยม
2,500 ที่นั่ง
2 : 0
3
1430
กลุ่มที่  2    พบ    กลุ่มที่  6
ก/1
2 : 0
4
1430
กลุ่มที่  7    พบ    กลุ่มที่  4
ข/2
2 : 1
 

การแข่งขันตะกร้อลอดห่วง

ลำดับ

เวลา

คู่แข่งขัน

สนามแข่งขัน

ผลการแข่งขัน

1
0830 - 0910
คณะที่ 1   กลุ่มที่  4
โรงยิมเนเซี่ยม
765
2
0920 - 1000
คณะที่ 2   กลุ่มที่  3
2,500 ที่นั่ง
845
3
1010 - 1050
คณะที่ 3   กลุ่มที่  7
865
4
1100 - 1140
คณะที่ 4   กลุ่มที่  1
1,290
 

การแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น
ณ  สนามมวยการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดพิษณุโลก
การแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น  ( ณ  สนามมวยการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดพิษณุโลก)

ลำดับ

รุ่น/กก.

มุมแดง

มุมน้ำเงิน

ผลการแข่งขัน

1

60

กลุ่ม 3 (ส.ท.ดอนชัย ฯ)

กุล่ม 7

15 : 1 (RSC)

2

60

กลุ่ม 6

กลุ่ม 1

0 : 14  (RSC)

3

60

กลุ่ม 5

กลุ่ม 2

14 :53

4

60

กลุ่ม 8

กลุ่ม 4

9 : 21

5

64

กลุ่ม 7

กลุ่ม 6

11 : 24

6

64

กลุ่ม 8

กลุ่ม 3 (ส.ท.ทรงพล ฯ)

12 : 28

7

64

กลุ่ม 2

กลุ่ม 4

25 : 5  (RSC)

8

69

กลุ่ม 2

กลุ่ม 8

กลุ่ม 2 ชนะ wo

9

69

กลุ่ม 7

กลุ่ม 3 (ส.ท.ปฐมศักดิ์  ฯ)

38 : 44 

10

69

กลุ่ม 1

กลุ่ม 6

37 : 21

11

69

กลุ่ม 5

กลุ่ม 4

17 : 20

 

การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น (ระหว่างวันที่ 7 - 12 มี.ค.56)
ณ  สนามมวยการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดพิษณุโลก

ลำดับ

รุ่น/กก.

มุมแดง

มุมน้ำเงิน

ผลการแข่งขัน

1

48

กลุ่ม 1

กุล่ม 8

27 : 12

2

48

กลุ่ม 7

กลุ่ม 5

21 : 12

3

48

กลุ่ม 3 ( อส.ทพ.ฉลองชัยฯ )

กลุ่ม 2

44 : 22

4

48

กลุ่ม 4

กลุ่ม 6

37 : 10

5

51

กลุ่ม 4

กลุ่ม 5

23 : 12

6

51

กลุ่ม 3

กลุ่ม 6

35 : 22

7

51

กลุ่ม 2

กลุ่ม 7

18 : 14

8

63.5

กลุ่ม 2

กลุ่ม 3 (อส.ทพ.ณัฐกิตต์ฯ)

38 : 27

9

63.5

กลุ่ม 8

กลุ่ม 4

22 : 25

10

63.5

กลุ่ม 6

กลุ่ม 1

50 : 32

 

การแข่งขันเทนนิส
เวลา  0800 – 1700   ณ สนามเทนนิส ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ

ลำดับ

ประเภท

รายการแข่งขัน

ผลการแข่งขัน

1

หญิงเดี่ยวสัญญาบัตร

กลุ่ม 2  - กลุ่ม 6

(  ชนะ w/o )

2

กลุ่ม 8 – กลุ่ม 1

2 : 0 เซต 6 : 0 , 6 : 0

3

กลุ่ม 4 – กลุ่ม 5

2 : 0 เซต 6 : 2 , 6 : 3

4

ชายคู่อายุไม่ต่ำกว่า 55 ปี

กลุ่ม 8 – กลุ่ม 5

2 : 0 เซต 6 : 2 , 6 : 1

5

กลุ่ม 4 – กลุ่ม 2

2 : 0 เซต 6 : 1 , 6 : 0

6

กลุ่ม 3 – กลุ่ม 7

2 : 0 เซต 6 : 3 , 6 : 2

7

กลุ่ม 6 – กลุ่ม 1

2 : 0 เซต 6 : 0 , 6 : 0

8

ชายคู่อายุไม่ต่ำกว่า 45 ปี

กลุ่ม 2 – กลุ่ม 3

2 : 0 เซต 6 : 2 , 6 : 0

9

กลุ่ม 8 – กลุ่ม 6

2 : 0 เซต 6 : 0 , 6: 2

10

กลุ่ม 4 – กลุ่ม 5

2  เซต 7 : 5 , 6 : 7  , ( 10 : 1 )

11

กลุ่ม 1 – กลุ่ม 7

2 : 0 เซต 6 : 2 , 6 : 3

12

ชายคู่อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี

กลุ่ม 8 – กลุ่ม 4

2 : 0 เซต 6 : 0 , 6 : 3

13

กลุ่ม 2 – กลุ่ม 6

2 : 0 เซต 6 : 1 , 6 : 1

14

กลุ่ม 1 – กลุ่ม 3

 เซต 6 : 1 , 6 : 1

15

กลุ่ม 5 – กลุ่ม 7

เซต 6 : 1 , 6 : 2

16

ชายเดียวระดับ 1

กลุ่ม 1 –กลุ่ม 5

2 : 0 เซต 6 : 2 , 6 : 4

17

กลุ่ม 2 – กลุ่ม 7

2 : 0 เซต 6 : 2 , 6 : 2

18

กลุ่ม 4 – กลุ่ม 3

2 : 0 เซต 6 : 0 , 6 : 2

19

กลุ่ม 6 – กลุ่ม 8

 เซต 2 : 6 , 7 : 6 (2) 6 - 4

20

ชายเดี่ยวสัญญาบัตร ระดับ 1

กลุ่ม 3 – กลุ่ม 1

 เซต 6 : 0 , 6 : 1

21

กลุ่ม 2 – กลุ่ม 5

 เซต 6 : 0 , 6 : 0

22

กลุ่ม 4 – กลุ่ม 6

 เซต 6 : 0 , 6 : 0

23

กลุ่ม 8 – กลุ่ม 7

 เซต 6 : 1 , 6 : 1

24

คู่ประสม

กลุ่ม 5 – กลุ่ม 1

 เซต 6 : 4 , 6 : 2

25

กลุ่ม 8 – กลุ่ม 6

 เซต w / o

26

กลุ่ม 7 – กลุ่ม 2

 เซต 6 : 0 , 6 : 1

27

”  

กลุ่ม 2 – กลุ่ม 4

 เซต 6 : 4 , 6 : 1

 

การแข่งขันเทเบิลเทนนิส
ณ อาคารศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ รพ.พุทธชินราช

คู่ที่

เวลา

ประเภท

รายการแข่งขัน

รอบ/สาย

ผลการแข่งขัน

1

1000

ทีมชายสูงอายุ

กลุ่มที่ 7  - กลุ่ม 3

แรก/1

3 : 1

2

1000

กลุ่มที่ 2  - กลุ่ม 5

แรก/1

3 : 0

3

1000

กลุ่มที่ 6  - กลุ่ม 4

แรก/2

3 : 1

4

1000

กลุ่มที่ 1  - กลุ่ม 8

แรก/2

3 : 0

5

1300

ทีมชายทั่วไป

กลุ่มที่ 2  - กลุ่ม 1

แรก/1

3 : 1

6

1300

กลุ่มที่ 3  - กลุ่ม 8

แรก/1

3 : 0

7

1500

กลุ่มที่ 6  - กลุ่ม 7

แรก/2

3 : 0

8

1500

กลุ่มที่ 4  - กลุ่ม 5

แรก/2

3 : 0

9

1000

ทีมชายสูงอายุ

กลุ่มที่ 7  - กลุ่ม 2

แรก/1

3 : 1

10

1000

กลุ่มที่ 3  - กลุ่ม 5

แรก/1

3 : 0

11

1000

กลุ่มที่ 6  - กลุ่ม 1

แรก/2

3 : 0

12

1000

กลุ่มที่ 4  - กลุ่ม 8

แรก/2

3 : 0

13

1300

ทีมชายทั่วไป

กลุ่มที่ 2  - กลุ่ม 3

แรก/1

2 : 3

14

1300

กลุ่มที่ 1  - กลุ่ม 8

แรก/1

3 : 0

15

1500

กลุ่มที่ 6  - กลุ่ม 4

แรก/2

3 : 0

16

1500

กลุ่มที่ 7  - กลุ่ม 5

แรก/2

3 : 0

 

การแข่งขันแบดมินตัน
ระหว่างวันที่  8 – 12 มี.ค.56 ณ สนามในค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

แมตซ์ที่

เวลา

ประเภท

รายการแข่งขัน

รอบ

ผลการแข่งขัน

1

1000

ทีมชายอาวุโส

กลุ่มที่ 7  -   กลุ่มที่ 8

รอบแรก

5 : 0

2

1000

ทีมชายอาวุโส

กลุ่มที่ 6  -   กลุ่มที่ 3

รอบแรก

1 : 4

3

1000

ทีมชายอาวุโส

กลุ่มที่ 1  -   กลุ่มที่ 4

รอบแรก

5 : 0

4

1000

ทีมชายอาวุโส

กลุ่มที่ 5  -   กลุ่มที่ 2

รอบแรก

5 : 0

5

1300

ทีมชายทั่วไป

กลุ่มที่ 2  -  กลุ่มที่ 8

รอบแรก

5 : 0

6

1300

ทีมชายทั่วไป

กลุ่มที่ 4  -   กลุ่มที่ 7

รอบแรก

0 : 5

7

1500

ทีมชายทั่วไป

กลุ่มที่ 1  -   กลุ่มที่ 6

รอบแรก

5 : 0

8

1500

ทีมชายทั่วไป

กลุ่มที่ 5  -   กลุ่มที่ 3

รอบแรก

3 : 2