สนามรบสร้างผู้กล้า  สนามกีฬาสร้างสามัคคี
   
วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) พระราชวังจันทน์ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน จ่าทวี
วัดจุฬามณี
Wat Chulamani
       
วัดวิหารทอง
วัดราชบูรณะ
Wat Ratchaburana nad Wat Nang Phya
วัดนางพญา
Wat Ratchaburana nad Wat Nang Phya
วัดเจดีย์ยอดทอง
 
วัดอรัญญิก
เรือนแพ
มะขามยักษ์
 
       

http://www.moohin.com/026/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
01 ประธานเข้าพิธีเปิด
การแข่งขันกีฬา ทบ. ครั้งที่ 63

02 การแสดงยุทธหัตถี
03 ดุริยางค์กองทัพบก
ร้องเพลงเปิดกีฬา ทบ.ครั้งที่ 63
04 ขบวนนักกีฬาเข้าสู่สนาม
05 นักกีฬาเคารพธงชาติ และประธานกล่าวเปิดการแข่งขัน
06 เชิญธงกีฬา และจุดคบเพลิงเปิด
การแข่งขันกีฬา ทบ. ครั้งที่ 63
 
ปฏิทินการแข่งขัน มี.ค.2556
อ.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31