การแข่งขันกีฬา วอลเล่ย์บอล กีฬาภายใน ทบ.ครั้งที่ 63/2556 กำหนดวันแข่งขัน วันที่ 8-12 มีนาคม 2556
การแข่งขันกีฬา ว่ายน้ำ กีฬาภายใน ทบ.ครั้งที่ 63/2556 กำหนดวันแข่งขัน วันที่ 11-12 มีนาคม 2556
การแข่งขันกีฬา รักบี้ฟุตบอล กีฬาภายใน ทบ.ครั้งที่ 63/2556 กำหนดวันแข่งขัน วันที่ 5-13 มีนาคม 2556
การแข่งขันกีฬา ยิงปืน กีฬาภายใน ทบ.ครั้งที่ 63/2556 กำหนดวันแข่งขัน วันที่ 9-10 มีนาคม 2556
การแข่งขันกีฬา มวยสากลสมัครเล่น กีฬาภายใน ทบ.ครั้งที่ 63/2556 กำหนดวันแข่งขัน วันที่ 7-12 มีนาคม 2556
การแข่งขันกีฬา มวยไทยสากลสมัครเล่น กีฬาภายใน ทบ.ครั้งที่ 63/2556 กำหนดวันแข่งขัน วันที่ 7-12 มีนาคม 2556
การแข่งขันกีฬา ฟุตบอลอาวุโส กีฬาภายใน ทบ.ครั้งที่ 63/2556 กำหนดวันแข่งขัน วันที่ 4-12 มีนาคม 2556
การแข่งขันกีฬา ฟุตบอล กีฬาภายใน ทบ.ครั้งที่ 63/2556 กำหนดวันแข่งขัน วันที่ 5-13 มีนาคม 2556
การแข่งขันกีฬา ฟันดาบ กีฬาภายใน ทบ.ครั้งที่ 63/2556 กำหนดวันแข่งขัน วันที่ 10-12 มีนาคม 2556
การแข่งขันกีฬา เปตอง กีฬาภายใน ทบ.ครั้งที่ 63/2556 กำหนดวันแข่งขัน วันที่ 8-12 มีนาคม 2556
การแข่งขันกีฬา ปัญจกีฬาทหาร กีฬาภายใน ทบ.ครั้งที่ 63/2556 กำหนดวันแข่งขัน วันที่ 8-10 มีนาคม 2556
การแข่งขันกีฬา แบดมินตัน กีฬาภายใน ทบ.ครั้งที่ 63/2556 กำหนดวันแข่งขัน วันที่ 8-12 มีนาคม 2556
การแข่งขันกีฬา บาสเกตบอล กีฬาภายใน ทบ.ครั้งที่ 63/2556 กำหนดวันแข่งขัน วันที่ 8-12 มีนาคม 2556
การแข่งขันกีฬา เทเบิลเทนนิส กีฬาภายใน ทบ.ครั้งที่ 63/2556 กำหนดวันแข่งขัน วันที่ 8-12 มีนาคม 2556
การแข่งขันกีฬา เทนนิส กีฬาภายใน ทบ.ครั้งที่ 63/2556 กำหนดวันแข่งขัน วันที่ 8-12 มีนาคม 2556
การแข่งขันกีฬา ตะกร้อลอดห่วง กีฬาภายใน ทบ.ครั้งที่ 63/2556 กำหนดวันแข่งขัน วันที่ 8-12 มีนาคม 2556
การแข่งขันกีฬา เซปักตะกร้อ กีฬาภายใน ทบ.ครั้งที่ 63/2556 กำหนดวันแข่งขัน วันที่ 8-12 มีนาคม 2556
การแข่งขันกีฬา จักรยาน กีฬาภายใน ทบ.ครั้งที่ 63/2556 กำหนดวันแข่งขัน วันที่ 11-12 มีนาคม 2556
การแข่งขันกีฬา กอล์ฟ กีฬาภายใน ทบ.ครั้งที่ 63/2556 กำหนดวันแข่งขัน วันที่ 9-12 มีนาคม 2556
การแข่งขันกีฬา กรีฑา กีฬาภายใน ทบ.ครั้งที่ 63/2556 กำหนดวันแข่งขัน วันที่ 10 มีนาคม 2556
 
                                                                                                                                      
                                                                                                  
 
01 ประธานเข้าพิธีเปิด
การแข่งขันกีฬา ทบ. ครั้งที่ 63

02 การแสดงยุทธหัตถี
03 ดุริยางค์กองทัพบก
ร้องเพลงเปิดกีฬา ทบ.ครั้งที่ 63
04 ขบวนนักกีฬาเข้าสู่สนาม
05 นักกีฬาเคารพธงชาติ และประธานกล่าวเปิดการแข่งขัน
06 เชิญธงกีฬา และจุดคบเพลิงเปิด
การแข่งขันกีฬา ทบ. ครั้งที่ 63
 
ปฏิทินการแข่งขัน มี.ค.2556
อ.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31