กีฬาภายในกองทัพบกครั้งที่ 66 ,กีฬา ทบ.ครั้งที่ 66 กีฬาภายในกองทัพบกครั้งที่ 66 ,กีฬา ทบ.ครั้งที่ 66
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์ การแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 66 ( สนามรบสร้างผู้กล้า สนามกีฬาสร้างสามัคคี )
กีฬาภายในกองทัพบกครั้งที่ 66 ,กีฬา ทบ.ครั้งที่ 66 กีฬาภายในกองทัพบกครั้งที่ 66 ,กีฬา ทบ.ครั้งที่ 66
พลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล
มทภ.3/ประธานกรรมการ
 
  หน้าหลัก
  ประวัติการแข่งขันกีฬา
  ภาพข่าวและกิจกรรม
  ตารางกำหนดการแข่งขันกีฬา ทบ.
  สัญลักษณ์การแข่งขันกีฬา 22 ประเภท
 
  พลเอก ธีรชัย นาควานิช
ผู้บัญชาการทหารบก
  พลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล
แม่ทัพภาคที่ 3
เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก
 
ปฏิทินการแข่งขัน ก.พ.2559
อ.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 22 23 24 25 26 27
28 29          
 
 
 
 
ผบ.มทบ.39
1 สิบตรี พีระเชษฐ์ จันทรา
2 อส.ทพ.ณัฐพันเลิศ เอื้ออภิญญกุล
3 อส.ทพ.วรัญญา วงศ์เทียนชัย
4 อส.ทพ.วรัชญา วงศ์เทียนชัย
5 อส.ทพ.สมัคร แซ่หาญ
  กลุ่มที่ 1 ทภ.1
  กลุ่มที่ 2 ทภ.2
  กลุ่มที่ 3 ทภ.3
  กลุ่มที่ 4 ทภ.4 และกลุ่มค่ายธนะรัชต์
  กลุ่มที่ 5 นสศ.
  กลุ่มที่ 6 นปอ. และกลุ่มพหลโยธิน
  กลุ่มที่ 7 กลุ่มยุทธบริการ
(กช., สส., สพ.ทบ. และขส.ทบ.)
  กลุ่มที่ 8 ทบ.ส่วนกลาง, ค่ายอดิศร,
รร.จปร
พิธีเปิดกีฬาภายใน ทบ.ครั้ง 66
ข่าวกีฬาภายใน ทบ.ครั้ง 66
ข่าวภาคค่ำ ททบ.5 (16/02/59)
สรุปเหรียญรางวัล กีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ 66 
ประจำปี 2559 

ประจำวันที่ 17 ก.พ.59
ลำดับ
หน่วย
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1

กลุ่มที่ 1

34
29
32
95
2

กลุ่มที่ 2

30
42
32
104
3

กลุ่มที่ 4

28
24
29
81
4

กลุ่มที่ 3

16
14
29
59
5

กลุ่มที่ 6

9
7
19
35
6

กลุ่มที่ 7

8
9
13
30
7

กลุ่มที่ 5

7
7
17
31
8

กลุ่มที่ 8

3
4
23
30
 

รวม

135
136
194
465
   
   
   
                                                      
PDF ผลการการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 66
ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
  
PDF ผลการการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 66
ประจำวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559              
PDF      ผลการการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 66
ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559  
            
PDF ผลการการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 66
ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
 
PDF ผลการการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 66
ประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559
 
PDF ผลการการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 66
ประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559
 
PDF ผลการการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 66
ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559
 
PDF ผลการการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 66
ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559
 
PDF ผลการการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 66
ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559