กีฬาภายในกองทัพบกครั้งที่ 66 ,กีฬา ทบ.ครั้งที่ 66 กีฬาภายในกองทัพบกครั้งที่ 66 ,กีฬา ทบ.ครั้งที่ 66
กีฬาภายในกองทัพบกครั้งที่ 66 ,กีฬา ทบ.ครั้งที่ 66 กีฬาภายในกองทัพบกครั้งที่ 66 ,กีฬา ทบ.ครั้งที่ 66
พลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล
มทภ.3/ประธานกรรมการ
 
  หน้าหลัก
  ประวัติการแข่งขันกีฬา
  ภาพข่าวและกิจกรรม
  ตารางกำหนดการแข่งขันกีฬา ทบ.
  สัญลักษณ์การแข่งขันกีฬา 22 ประเภท
 
  พลเอก ธีรชัย นาควานิช
ผู้บัญชาการทหารบก
  พลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล
แม่ทัพภาคที่ 3
เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก
 
ปฏิทินการแข่งขัน ก.พ.2559
อ.
จ.
อ.
พ.
พฤ.
ศ.
ส.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 22 23 24 25 26 27
28 29          
 
 
 
 
ภาพ/ข่าวการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 66
     
     
     
     
     
     
     
     
หน้า 1
| 1 | 2 | 3 | 4